Сугестопедия

Какво е Сугестопедия?

Методът Сугестопедия на проф. д-р Георги Лозанов е високо-резултатен начин за бързо и трайно усвояване на голям обем знания, призната от UNESCO като „висша форма на обучение по много предмети и за много възрасти“.

Методът съчетава по един прекрасен начин педагогика, психология и артистични похвати. В сугестопедичното обучение използваме класическото изкуство, играта, театъра, танца, музиката и емоцията, за да се разкрие потенциала на човешкия мозък, на паметта и творческите заложби. Наричаме този процес „разкриване на резервите“, което се изразява в способността да учим повече, по-бързо, по-резултатно, по-трайно, с повишено желание, както и да се проявим съвсем естествено в творческа, артистична светлина. Методът Сугестопедия благотворно повлиява и общото психическо и емоционално състояние на учащите.

Характерни за метода са:
  • приятната, спокойна, позитивна атмосфера
  • концентрация в релаксирано състояние
  • игрите
  • спонтанноста
  • разнообразието от дейности
  • артистичната и естетична среда
  • класическата музика и класическото изкуство като цяло
  • липсата на умора
  • липсата на стрес и принуда
  • липсата на домашни

Методът е разработен от проф. д-р Георги Лозанов през 60-те години на 20 век и се превръща в делото на живота му. Учен, педагог, психолог и изследовател на мозъка, Проф. Лозанов изхожда от позицията, че човешкият мозък има огромен резерв от неизползвани възможности. Това са резервите на мозъка. Когато учим по тази методика, имаме начин да разкрием тези резерви у човека, т.е. да отключим вратата на неизползвания потенциал, което прави възможно да се усвои 3, 5, 10 пъти повече материал, отколкото при традиционното обучение. При това трайно.

Вижте още:

7-те закона на Сугостопедията

Отговори на често задавани въпроси за сугестопедичните курсове.

Сугестология и Сугестопедия в Wikipedia

Телефон: +359 888 905 301
гр. София, ул. „Славянска“ 11-В, ет. 1, офис 7