Метода сугестопедия и здраве

Метода Сугестопедия като психотерапия

Методът Сугестопедия има значителен психолечебен ефект върху обучаващите сe, както и върху преподавателя. Въпреки, че усвояваният материал в сугестопедичните курсове надвишава многократно общоприетия обем, курсистите често споделят спонтанно, че за тях езиковият курс е приятна терапия.

Благодарение на спокойната атмосфера, артистичната среда, игрите, инфантилизацията, смеха, музиката и песните, при всички участници в процеса – както курсистите, така и преподавателя – се проявява психотерапевтичен ефект. Някои от обучаващите се споделят, че преди курса са имали депресивни състояния и емоционални проблеми и са мислели да се обърнат към психотерапевт за помощ, но по време на курса тази нужда е отпаднала, тъй като състоянието им се е подобрило.

Психолечебният ефект на метода Сугестопедия е забелязан още при първите курсове по чужди езици, където стотици курсисти с невротични или психосоматични заболявания са благоприятно повлияни. Ето защо този метод впоследствие се използва и като психолечебен, при това с резултати, надхвърлящи тези на други психолечебни методики.

Провежда се експеримент и в училищна среда (1975-1978г.) сред учениците от началните класове, в който се установява, че „в сугестопедичните училища невротичните отклонения на децата са спаднали наполовина в сравнение с контролните училища. Същевременно учениците усвоиха два пъти по-голям материал от децата в контролните училища, като постигнаха това без домашна работа и в условията на намалена работна седмица. ”

При добре проведено сугестопедично обучение, наблюдаваме следните ефекти при обучаващите се:

  • липса на умора, въпреки че се усвоява значително голям обем материал;
  • освежителен и ободряващ ефект;
  • намалява тревожността;
  • повдигат се настроението и самочувствието;
  • повишена креативност, състояния на вдъхновение;
  • децата се захващат с работата с любопитство и нетърпение;
  • повишава се успеваемостта;
  • повишава се мотивацията за учене;
  • развива се афинитет към изучаваната материя, подтикващ към търсене и допълнително развитие.

„Сугестопедия и здраве” е основна тема на Международната конференция по Сугестопедия (22-24 юли 2017, Стара Загора). Повече за конференцията, предаване на живо и видео-записи на: http://conference.suggestology.org/

Вижте също отзиви на курсисти, преминали сугестопедично обучение/

Телефон: +359 888 905 301
гр. София, ул. „Славянска“ 11-В, ет. 1, офис 7