7-те закона на Сугестопедията

Вижте 7-те закона на Сусгестопедията

Любов

Общочовешка любов.
Любов към човешкото същество – това висше творение на Природата.
Преподавателят се отнася с любов към курсистите си, към работата си, към колегите си, към себе си. С любов изграждаме доверие, спокойствие, хармония. В такава среда хората се освобождават от тревожността, от вътрешните пречки и по-лесно общуват, по-лесно изявяват себе си по един прекрасен и уникален начин.

Свобода

При обучение по метода Сугестопедия, вместо да налагаме – предлагаме (suggest – предлагам).
Курсистите са свободни да избират дейностите, в които да се включат активно, свободни са да възприемат по предпочитан от тях начин.
В условията на свобода и ръководейки се от общата методика, преподавателят претворява обучението по свой неповторим начин, съответстващ на личността му и богатството на неговата душевност.

Убеденост на преподавателя, че нещо необикновено се случва

Тази настройка на преподавателя е ключова, за да можем да стимулираме човека да разкрие скритите си резерви или възможности. Когато тази убеденост на преподавателя в необикновеното, е жива в него, той спонтанно я предава и на курсистите, излъчвайки фини автентични сигнали. Тези сигнали са искрици, които разпалват вдъхновението, усещането за нещо необикновено у курсистите и спомагат за разкриването на собствените им възможности.

Многократно увеличен учебен материал

Професор д-р Лозанов експериментално доказва, че „колкото повече се натоварва паметта, толкова резултатите са по-добри.”
„Сега учещите са способни да усвояват учебния материал поне два до три пъти и до пет до десет пъти по-бързо и по- добре от резултатите в традиционните методики, с благоприятен ефект върху здравето и възпитанието. В бъдеще този ритъм на усвояване може да се увеличи многократно”, убеден е професорът.

Връзката цяло-част, част-цяло

Частта не може да съществува пълноценно вън от цялото. (Може ли главата да има пълноценен собствен живот, отделена от тялото?) Затова разглеждаме частите в контекста на цялото, винаги в общата картина, в общата история. Например, буквите са част от думите; думите са част от изрази, те пък са част от изречения, които са част от една история.

Златната пропорция

Изразена в числото 0,618, златната пропорция съществува навсякъде в природата. Тя е основен принцип в класическото изкуство и навсякъде, където присъства, внася хармония и баланс. В сугестопедичното обучение се водим от златната пропорция при подготовката на материалите и когато определяме на времетраенето на различните дейности, за да постигнем ефекта „без умора”.

Вижте кратко видео за златното сечение в природата .

Използване на класическото изкуство

В сугестопедичната среда сме заобиколени от репродукции на шедьоври на класическото изобразителното изкуство. Звучи тиха класическа музика. Докосваме се до богатството на класиците в литературата. Всички те, заедно с естетичното оформление, създават приятна, спокойна среда, без напрежение.

Сугестопедичното изкуство стимулира вдъхновението и възприемането на нови знания, както и подобрява културата на обучителите и обучаващите се.

Телефон: +359 888 905 301
гр. София, ул. „Славянска“ 11-В, ет. 1, офис 7